dinsdag, juni 17, 2008

Nog meer grafieken


Een van mijn lezers liet weten dat hij dol op grafieken is, vandaar dat ik er nog wat sommetje tegenaan heb gegooid. Op basis van dezelfde formules die ik eerder heb gebruikt kan je ook een berekening maken waarbij de waarde voor Cr en voor Cw de input vormen. Ik heb in Exel een spreadsheet gemaakt waar als functie van de tijd het verloop van de snelheid wordt weergegeven. deze grafiek moet dan weer dezelfde vorm hebben als de grafiek van de eerdere metingen. dit blijkt in grote mate te kloppen, alleen er mist nog iets. Ik denk dat de ontbrekende factor de lagerweerstand is. deze zal vooral bij lagere snelheden een rol gaan spelen door de Quest sneller af te remmen dan alleen met de rolweerstand het geval zou zijn. hoe groot de lagerweerstand precies is, is niet duidelijk. Het verlies door de lagers wordt geschat tussen 0,7Watt tot 5 Watt.


Ook heb ik een grafiek gemaakt van de Fr (de constant is) en Fw (de afhankelijk is van de snelheid) en Ft (de som van beide krachten).

Bij ongeveer 35km/uur wordt de luchtweerstand groter dan de rolweerstand. ook is te zien dat bij 10km/uur de luchtweerstand nauwelijks van betekenis is.


Om te illustreren hoe sterk de luchtweerstand toeneemt bij hogere snelheden, ondanks de lage Cw van de Quest, heb ik ook deze grafiek gemaakt.


Deze grafiek laat zien dat de snelheid bij uitrollen sterk afneemt vanwege hoge luchtweerstand bij deze hoge beginsnelheden


Hier is te zien dat bij hoge snelheden de luchtweerstand toch wel erg groot wordt. Het bijbehorende vermogen is helemaal kolossaal aangezien dit met de derde macht van de snelheid toeneemt.n.b. Ik realiseer me ook dat er meer runs nodig zijn zodat de resultaten kunnen worden uit gemiddeld. Wellicht dat ik in de toekomst een proef op grotere schaal doen. Maar ik denk dat deze wijze van data verwerking (met een groot aantal metingen over de uitrol test) al snel onregelmatigheden aan het licht brengt. In de uitrol van de Quest met de nieuwe stroomlijnkap (gesloten) zie je bij de allerlaagste snelheden bijvoorbeeld ineens een oprekken van de roltijd. dit kan door het wegdek of door de wind zijn veroorzaakt. Gelukkig viel deze onregelmatigheid buiten het gebied dat k voor de metingen heb gebruikt.

Vanavond heb ik nog een verstelbare luchtinlaat op de stroomlijnkap gemaakt die ik aanstaande weekend ga gebruiken. Ook heb ik nog iets geregeld met een tandwiel, maar over mijn geheime wapen laat ik verder niets los! Later heb ik er nog een proefrit mee gemaakt waarbij de snelheid opliep tot 60km/uur.

Geen opmerkingen: